Občanská sdružení nemusí měnit název!

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela bude nabývat účinosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího vyhlášení.

Jedna z již účinných částí dopadá na občanská sdružení založená do 31. 12. 2013, která se s účinností od 1. 1. 2014 automaticky považují za spolky.

Cestovní náhrady 2017

Vyhláškou 440/2016Sb se upravují sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 takto:

1. základní sazba náhrad u osobních silničních motorových vozidel je 3,90 Kč, u jednostopých vozidel 1,10-Kč

2. výše průměrné ceny za  jeden litr pohonné hmoty na 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,28,60 Kč u motorové nafty

Štítky: 

Dotace Jihomoravský kraj pro rok 2017

Upozorńujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to prozatím dotační programy pro oblast rozvoje venkova, včelařství, vinařství a vinahradnictví, rozvoje cyklistické dopravy, rozvoj turistických infomačních center, podpora památek místního významu, podpora rozvoje kultury a památkové péče a podpora Muzejní noci a noci kostelů.

Podání žádostí : 14.2.-28.2.2017

Vyhlášené programy naleznete zde.

Štítky: 

Charitativní ples ANNO JMK

Srdečně Vás zveme na charitativní ples, který pořádá ANNO JMK spolu se spolkem Psí šance, z. s. v sobotu 11. února 2017 od 19,00 v hotelu Bobycentrum v Brně.

Vezměte své přátele a přijďte se s námi veselit, těšíme se na Vás.

Vstupenky jsou v prodeji v recepci hotelu Bobycentrum a v kanceláři ANNO JMK v Brně na Kounicově 3.
Více informací na info@annojmk.cz.

Štítky: 

Stránky