GDPR kalkulačka

  • Publikováno: 23. 2. 2018
Kalkulačka

Máme pro vás nabídku zajímavého produktu řešícího problematiku GDPR.  Jde o bezplatnou GDPR kalkulačku, kterou naleznete  zde.  Díky ní a několika jednoduchým otázkám zjistíte, do jaké GDPR třídy spadáte a jaké audity máte případně provést.  Po vyplnění auditu uvidíte, jaká rizika se vás týkají, a na základě  doporučení napravíte příslušné nedostatky v bezpečnosti nakládání s osobními údaji.

Štítky: 

Seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace

  • Publikováno: 25. 1. 2018

Srdečně Vás zveme na další seminář o Daňovém přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace, který se bude konat v Brně.
Během semináře si budete moci elektronicky vyplnit konkrétní daňové přiznání. Vezměte si tedy s sebou vlastní notebooky a veškeré podkladové materiály.

Termín: 20. 2. 2018 od 15:30 do 18:00 hod
Místo: klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, suterén

Přihlašujte se na: info@annojmk.cz nebo na tel.: 541 215 533.

 

Štítky: 

Výzvy OPZ MAS Vyškovsko, z.s.

  • Publikováno: 13. 2. 2018

Upozorňujeme na výzvy OPZ MAS Vyškovsko,z.s., kde jsou  oprávněnými žadateli i NNO.  Jde o tyto výzvy:

1. Výzva  Sociální služby. Bližší info zde

2. Výzva Komunitní sociální práce a komunitní centra. Bližší info zde.

3. Výzva Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování . Bližší info zde

Štítky: 

Výzvy MAS Hustopečsko

  • Publikováno: 13. 2. 2018

Upozorňujeme na dotační  výzvy MAS Hustopečsko, kde mohou být žadateli i NNO. Jde o výzvy :  OPZ- Rozvoj sociálních služeb I, OPZ  - Prorodinná opatření I, OPZ - Podpora sociálního podnikání I. Všechny výzvy naleznete na webu MAS Hustopečsko.

Štítky: 

Stránky