Anketa Osobnost NNO JMK 2016 opět ocení lidi z neziskovek

Asociace nestátních neziskových organizací JMK pořádá letos druhý ročník ankety Osobnost NNO JMK 2016, která oceňuje lidi pracující v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji a snaží se zviditelnit jejich výsledky. Anketa v JMK vznikla v loňském roce a chtěla tak zareagovat na zvyšující se zájem o práci či podporu neziskových organizací.

Štítky: 

Zahájení výstavy Z hlbín

SNG Bratislava, Česká spořitelna a. s., Kunštát PRO FUTURO o. p. s. a Atelier KREAT Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Z hlbín.

Termín konání:  středa 13. července 2016 v 17 hod

Místo konání:    hala České spořitelny, Jánská 6, Brno.

Otevřeno bude od 9 do 17 hod.

Hudební doprovod -  Natálka Kulinová.

Štítky: 

IROP- výzvy 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center

MMR vyhlásilo 11. července výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center a  výzvu č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Štítky: 

Stránky