Seminář Začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce

  • Publikováno: 24. 1. 2018

Dovolujeme si vás upozornit na seminář věnovaný začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce. Seminář pořádá Komora sociálních podniků dne 29.1.2018 od 9:30 na Jarní 50 v Brně. Bližší info v příloze.

Štítky: 

Seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace

  • Publikováno: 23. 1. 2018

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. a ANNO JMK Vás srdečně zvou na seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace.

Termín konání: 13. 2. 2018

Místo konání: jednací místnost v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z. s.,
                      Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

Na semináři si můžete elektronicky vyplnit konkrétní daňové přiznání za rok 2017.

Štítky: 

Osobnost nevládního sektoru 2017

  • Publikováno: 13. 12. 2017

Osobností nevládního sektoru 2017 v České republice se stala Mgr. Tereza Kvapil Pokorná, DiS.
Nezávislá komise vybírala z deseti finalistů z celé České republiky a mezi nimi byli i dva kandidáti za ANNO JMK. Pan Ing. Milan Pernica z Klubu českých turistů se umístil na třetím místě, paní Miroslava Ptáčková, předsedkyně Svazu tělesně postižených v Brně, získala čestný diplom za účast ve finále. 
Srdečně blahopřejeme a přejeme oběma do další "neziskové" práce hodně sil.

Zde naleznete tiskovou zprávu ze slavnostního vyhlášení výsledků:

Štítky: 

Adventní koncert

  • Publikováno: 4. 12. 2017

Občanské sdružení Paměť, Nadační fond Niké a Římskokatolická farnost Lukov si Vás dovolují srdečně pozvat na Adventní koncert, který se bude konat v kostele Sv. Jana Křtitele v Lukově u Moravských Budějovic dne 9. prosince 2017 v 15:00 hod.
Přijďte se zastavit a zaposlouchat do tónů adventní hudby.

Více informací a program naleznete v přiložené pozvánce.

 

Štítky: 

Výzva SocialMarie 2018

  • Publikováno: 16. 11. 2017

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy SozialMarie 2018 , kde můžete přihlásit váš sociálně inovační projekt.  Vyhlašovatel hledá výjimečné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Mezinárodní cena SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté.

Co je SozialMarie?

SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných sociálních inovací. Má své pevné místo nejen v České republice, Maďarsku a Rakousku, ale je dobře známá také v Chorvatsku, Polsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro, zbývajících 12 oceněných získá 2 000 euro. Vítězové jsou vyhlašování při slavnostním udílení cen, které se bude konat 1. května 2018 ve Vídni.

Kdo se může přihlásit?

Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do dalšího ročníku SozialMarie probíhá výhradně online. Zájemci najdou na stránkách www.sozialmarie.org vedle aktuální výzvy a formuláře pro přihlášení také všechny informace o podmínkách účasti a kritériích hodnocení

Lhůta pro přihlášení: 15. listopad 2017 - 23. leden 2018

Informace: www.sozialmarie.org

Udílení cen: 1. květen 2018, ORF RadioKulturhaus Vídeň

Štítky: 

Stránky