Výstava kreseb dětí z MŠ a ZŠ při FN v Brně

  • Publikováno: 20. 10. 2020

Základní škola a Mateřská škola při FN v Brně ve spolupráci s Klubem přátel umění v České republice, nemocnicí Milosrdných bratří v Brně a Konventem Milosrdných bratří v Brně pořádá výstavu dětských kreseb.

Výstavu je možné navštívit do konce listopadu 2020 ve vchodové hale nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Štítky: 

Změna v poskytování odborného sociálního poradenství

  • Publikováno: 12. 10. 2020
Vzhledem k současné situaci odborné sociální poradenství, které poskytuje Svaz tělesně postižených v ČR z. s. městská organizace Brno pozastavuje osobní návštěvy klientů v poradně, a to až do pátku 23. 10. 2020. 
 

Poradenství bude poskytováno formou telefonického poradenství nebo poradenství prostřednictvím emailové pošty. Pracovní doba takto poskytovaného poradenství se nemění.

Děkujeme za pochopení
 
Štítky: 

Ready for life

  • Publikováno: 23. 9. 2020

ANNO JMK v sekci ICM se v letošním roce zapojila do mezinárodního evropského projektu Ready for life, na kterém se podílí spolu s ICM Český Krumlov a slovenskou organizací ZIPCEM.

Cílem projektu je vytvořit funkční, moderní a využívaný nástroj s nabídkou vzdělávacích příležitostí a doplňujících informací adresovaný mladým lidem, pracovníkům s mládeží, dobrovolníkům, pedagogům a dalším nespecifikovaným skupinám v České a Slovenské republice.

Pracovníci s mládeží, pedagogové, oddíloví vedoucí, vedoucí různých kroužků, skautu apod. vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/prodospelecr
Mládež ve věku 13 - 30 let - vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/promladecr

Pokud chcete, aby se neformálnímu vzdělávání dostalo místo, které mu v systému vzdělávání právem patří, pošlete tuto informaci těm, jichž se to týká.

 

Štítky: 

Projekt SPADE - "Be Smart - Strategic Partnership for Digitally Excluded

  • Publikováno: 23. 9. 2020
Na konci září letošního roku končí velký evropský projekt SPADE - " Be Smart - strategické partnerství pro digitálně vyloučené", do kterého jsme vstoupili před třemi roky bez zkušeností s evropským programem Erasmus+.
Ale ostudu jsme si určitě neudělali!
 
Poděkování patří všem našim organizacím a jednotlivcům, kteří se na projektu aktivně podíleli.
Kdo chcete o projektu vědět více, navštivte webovou stránku projektu https://erasmusplusakcjaka2.wixsite.com/besmart .
 
Štítky: 

Zahradní inspirace - akce pro seniory

  • Publikováno: 17. 9. 2020

Srdečně Vás zveme na podzimní akci pro seniory - Zahradní inspirace, kterou pořádá Lipka - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Jezírko.
Jezírko - hájenka mezi Soběšicemi a Útěchovem, kam jezdí děti na výukové programy a pobyty v přírodě, pořádá během roku různé akce i pro veřejnost, a toto je jedna z nich.

Akce je zdarma, probíhá v rámci Brněnských dnů pro zdraví a je vhodná i pro pohybově znevýhodněné účastníky.

Kdy: pátek 25. září 2020 od 9:30 do 13:00 hod
Kde: Lipka, pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice, zastávka autorusu linky č. 57 U jezírka.

Štítky: 

Stránky