Centrope capacity

Od roku 2003 mají města a regiony ze čtyř zemí - České republiky, Rakouska, Slovenska a Maďarska - společný cíl, kterým je budovat konkurenceschopný a prosperující středoevropský region, známý pod názvem CENTROPE, a využívat společných příležitostí a možností pro větší hospodářský rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci Evropské unie. Město Brno se v této souvislosti zapojilo do projektu – CENTROPE Capacity – spolufinancovaného z EU fondů z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Cíl 3 – Evropská územní spolupráce).
Partneři projektu : Město Vídeň (AT) – Lead partner, Dolní Rakousko (AT), Burgenland (AT), Jihomoravský kraj (CZ), statutární město Brno (CZ), Bratislavský kraj (SK), Město Bratislava (SK), Trnavský kraj (SK), Město Trnava (SK), Město Györ (HU), Město Sopron (HU), Město Szombathely (HU),
Přidružení partneři : Město St. Pölten (AT), Město Eisenstadt (AT), Kraj Györ-Moson-Sopron (HU), Kraj Vas (HU)
Termín realizace : 1. 1. 2009–31. 12. 2012

Základním cílem projektu je vytvoření společného institucionálního rámce, který dá pevný základ pro trvalou spolupráci mezi jednotlivými členy regionu CENTROPE.

Projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu CENTROPE a posilování jeho postavení v rámci evropského prostoru, což mj. souvisí s vytvořením značky „CENTROPE“ jako nástroje pro zvýšení povědomí o tomto regionu.

Projekt mj. spočívá ve vytvoření polycentrického nadnárodního managementu, který bude sloužit k iniciování společných projektů, formulování integrované rozvojové strategie, akčního plánu a souboru inovativních nástrojů pro vyváženější územní rozvoj. Konkrétním dopadem projektu je zřízení decentralizovaných kanceláří CENTROPE ve všech partnerských zemích a realizace tzv. pilotních projektů (CENTROPE zprávy o regionálním rozvoji, CENTROPE - zhodnocení infrastrukturálních potřeb, Marketingový nástroj CENTROPE - kultura-cestovní ruch).

V rámci projektu CENTROPE Capacity budou také pořádány setkání politické rady CENTROPE nebo odborná fóra v oblasti inovací, územní integrace, lidského kapitálu, kultury atd.

Projekt významně pomůže zvýšit konkurenceschopnost regionu CENTROPE a vytvořit lepší podmínky pro investice v celém regionu.
Viz web projektu Centerope