Elektronická evidence tržeb a NNO

  • Publikováno: 9. 1. 2017

V září a v prosinci roku 2016 postupně nabyl účinnosti zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy při evidenci tržeb poplatníků daní z příjmů fyzických a právnických osob. Veškeré informace k tomuto zákonu jsou dostupné na oficiálních stránkách www.etrzby.cz .

Na těchto webových stránkách, které spravuje Ministerstvo finanční ČR, mj. naleznete:

  • úplné znění dotčených předpisů - zde
  • metodiku k evidenci tržeb a další dokumenty - zde
  • přehled povinných subjektů a předmět evidence tržeb - zde
  • rozbory některých specifických situací (režim přebytků ze zahrádek, komisní prodej apod.) - zde

 

Jak se EET týká neziskových organizací?

  1. Předmětem evidence v EET nejsou příjmy z hlavní činnosti (bez ohledu na to, zda jsou předmětem daně).
  2. Předmětem evidence jsou pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti. Podnikání definuje § 420 občanského zákoníku jako výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to na základě živnostenského (nebo obdobného) oprávnění
  3. Předmětem evidence nejsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšného poplatníka definuje § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů. Co je to „drobná podnikatelská činnost“ definuje metodika k evidenci tržeb na str. 15.

Zákon umožňuje požádat správce daně o závazné posouzení, zda platby podléhají EET. Posouzení je pak závazné i pro případ kontroly. Žádost podléhá správnímu poplatku (1.000,- Kč).