Granty

Výzvy MAS Hustopečsko

  • Publikováno: 13. 2. 2018

Upozorňujeme na dotační  výzvy MAS Hustopečsko, kde mohou být žadateli i NNO. Jde o výzvy :  OPZ- Rozvoj sociálních služeb I, OPZ  - Prorodinná opatření I, OPZ - Podpora sociálního podnikání I. Všechny výzvy naleznete na webu MAS Hustopečsko.

Štítky: 

ČSOB grantový program stabilizace sociálních podniků

  • Publikováno: 11. 7. 2017

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Bude podpořeno minimálně 6 sociálních podniků, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 180 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 40 000 korun.

Bližší info o programu naleznete zde. Uzávěka příjmu žádostí je 1.7.2017.

Štítky: 

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

  • Publikováno: 15. 6. 2017

Dne 14. 6. 2017 byl vyhlášen fond malých projektů Rakousko–Česká republika, který je nástrojem pro podporu projektů lokálního významu  s menším finančním objemem, k a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A RakouskoČeská republika. Bližší informace naleznete zde. První výzva je vyhlášena od 14. 6. 2017 do 18. 9. 2017

Seminář pro žadatele proběhne v Brně dne 30.6.2017. Svou účast můžete potvrdit nejpozději do 21. 6. 2017 e-mailem na adresu: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

Dotace Jihomoravský kraj pro rok 2017

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Upozorňujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to dotační programy pro tyto oblasti :

Dotační oblast Regionální rozvoj, dotační programy Podpora zkvalitnění služeb turistických infomačních center, Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy, podrobnosti jednotlivých výzev naleznete zde

Dotační oblast kultury a památkové péče , dotační programy  Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče, Podpora památek místního významu, Podpora Muzejní noci a noci kostelů, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast sociální a rodinná politika, dotační programy Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO, Podpora pečujících osob, podrobnosti naleznete zde

Dotační oblast Rozvoj venkova a zemědělství, dotační podprogramy Rozvoj vinařství a vinohradnictví, Podpora včelařství, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast Zdravotnictví, Program podpory poskytování domácí hospicové péče,Podpora a rozvoj NNo zajišťující veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast Životní prostředí , Program pro poskytování EVVO, podrobnosti zde

Dotační oblast Prevence a požární ochrany, Program pro podporu protidrogových aktvit, program Podpory jednotek dobrovolných hasičů obcí JMK pro 2017-2020, podrobnosti zde

Dotační oblast vzdělávání, sport a volný čas, dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže, podrobnosti zde.

Podání žádostí : 14.2.-28.2.2017

Štítky: 

Stránky