Granty

Dotace JMK pro oblast sociálních služeb pro rok 2017

  • Publikováno: 27. 10. 2016

Upozorňujeme na vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování poskytování sociálních služeb z  prostředků Jihomoravského kraje pro rok 2017 v souladu s ustanovením §105 zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Podrobnosti k programu zde.

Dále je  vyhlášeno řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením  §101a zákona č. 108/2006Sb o sociálních službách.Podrobnosti k programu zde.

 

Termín předkládání žádostí : 24.10.2016 - 7.11.2016

Štítky: 

IROP - výzva č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  • Publikováno: 25. 10. 2016

Upozorňujeme na výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“, která  je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Štítky: 

IROP- výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II

  • Publikováno: 25. 10. 2016

Dne 31.10.2016 bude zahájen příjem žádostí výzvy 52 Revitalizace vybraných památek II v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1.

Štítky: 

Dotace Ministerstva kultury pro 2017

Stránky