Granty

Výzva k podání žádostí o dotace v oblasti kultury Magistrátu města Brna

Výzva k podání žádostí o dotace v oblasti kultury Magistrátu města Brna

Bližší informace o výzvě

Vzhledem k tomu, že od letošního roku se mění způsob poskytování dotací v oblasti kultury, bude možné využít jak jednoleté, tak i víceleté granty, věnujte, prosím, pozornost i termínům školení k dané problematice.

Výzva Nadace ČEZ

Upozorňujeme na běžící výzvu Nadace ČEZ v oblasti grantového řízení Podpora regionů , které je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Bližší info: www.nadacecez.cz

Stránky

Subscribe to RSS - Granty
Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: