Granty

Podzimní výzva – ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016

  • Publikováno: 13. 9. 2016

Až do 14. října můžete přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům. Jde o projekty jako např. úprava parku, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela, nové okapy na sokolovně, oprava kapličky nebo třeba záchrana památného stromua spoustu dalších věcí . V každém regionu odborná porota vybere 3 projekty a další 3 projekty nominuje do hlasování o divokou kartu, kde bude mít možnost vybrat jeden projekt sama veřejnost. Podporu v letošním ročníku získají čtyři projekty z každého regionu. Projekts nejvyšší podporou veřejnosti obdrží  50 000 Kč,druhý v pořadí získá 40 000 Kč, třetí v pořadí 35 000 Kč a čtvrtý v pořadí získá podporu 25 000 Kč, celkově bude podpořeno 56 projektů z celé republiky.Seznam regionů a pravidla projektu ČSOB pomáhá regionům najdete zde http://www.csobpomaharegionum.cz/pravidla.

Uzávěrka příjmu žádostí : 14.10.2016, formulář žádosti na http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/registrace

Štítky: 

2. kolo dotací Iniciativ mládeže v JMK

  • Publikováno: 24. 8. 2016

Zapojte se do druhého kola projektu Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji!

Máte nápad, ale nemáte na něj peníze? Chcete zrealizovat svoji myšlenku, ale nevíte jak na to? Je vám nejméně 15 a nejvíce 26 let? Pak si nenechte ujít podzimní kolo iniciativ mládeže!

Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji 2016 je projekt určený na realizaci neziskových projektů mládeže Jihomoravského kraje. Po úspěšném ukončení prvního kola projektu , který i letos za finanční podpory MŠMT, Jihomoravského kraje a města Brna pořádá Jihomoravská rada dětí a mládeže, vyhlašujeme 2. kolo !Pro začátek stačí přihlásit svůj nápad do formuláře na webových stránkách projektu - http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/muj-projekt/, a to do 11. září 2016!!

Štítky: 

IROP Výzva č. 43 a 44 Sociální podnikání a Sociální podnikání v SVL

  • Publikováno: 15. 8. 2016

Upozorňujeme na vyhlášení výzev č. 43 a č. 44 Sociální podnikání a Sociální podnikání v SVL, které podporují  rozvoj stávajících a vznik nových sociálních podniků.

Bližší info pro výzvu 43 naleznete  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II, pro výzvu 44 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II.

Příjem žádostí obou výzev: 31.8. 2016 -31.1.2017

Štítky: 

IROP- výzvy 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center

  • Publikováno: 12. 7. 2016

MMR vyhlásilo 11. července výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center a  výzvu č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Štítky: 

Stránky