Granty

IROP výzva č. 34 a 35 Sociální bydlení

V rámci SC 2.1. byly vyhlášeny dvě výzvy týkající se sociálního bydlení a to výzva č. 34 Sociální bydlení a výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL. Nestátní neziskové organizace jsou oprávněnými žadateli. Spoluúčast u NNO je 10%, minimální částka 500 000,-Kč,maximální výše 14 210 000,-Kč, a to pro obě dvě výzvy. Dotace je poskytována v režimu ex-post financování.

Příjem žádostí je od 16.6.2016 do 27.12.2016.

IROP výzva č. 29 a 30 Rozvoj sociálních služeb

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy IROP č. 29 Rozvoj sociálních služeb. Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Dotační program JMK Podpora rozvoje dětských skupin pro 2016

Upozorňujeme na termín přijímání žádostí o dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativní formy péče o předškolní děti“ pro rok 2016Žadateli o finanční podporu mohou být  pouze poskytovatelé  evidovaní Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Stránky

Subscribe to RSS - Granty
Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: