Granty

Výzva OZP č 126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR

  • Publikováno: 6. 1. 2016

Dne 5.1.2016 byla vyhlášena výzva týkající se pilotního ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Bližší info na http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz, text výzvy v příloze.

Příjem žádostí 16.5.-  6.6. 2016

Štítky: 

Výzvy OP Životní prostředí

  • Publikováno: 5. 1. 2016

Výzva č. 19 Oblast podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Štítky: 

Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v JMK

  • Publikováno: 16. 12. 2015

Jihomoravský kraj vyhlásil výzvu do dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže, který podpoří aktivity organizací pracující s dětmi a mládeží v oblastech participace a podpora tvořivosti.

Podporou participace se rozumí podpora aktivit a akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní), které vedou děti a mládež k:

Štítky: 

OP Zaměstnanost - výzva č. 41 Budování kapacit NNO

  • Publikováno: 20. 11. 2015

Dne 19.11.2015 byla vyhlášena výzva č. 41  Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit NNO, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.Bližší info na http://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz.

Ukončení příjmu žádostí: 31.1.2016

Štítky: 

Grant nadace Via Lepší byznys

  • Publikováno: 4. 11. 2015

Upozorňujeme blížící se uzávěrku grantu Nadace Via Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys 20152016, která podporuje podnikatelské aktivity, které mají jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní společenskou změnu. Maximální částka podpory je  340 000 Kč.

Bližší informace najdete na http://www.nadacevia.cz/lepsi-byznys/

Uzávěrka : 16. 11. 2015

 

Štítky: 

Stránky