Granty

OP Zaměstnanost - výzva č. 24 Sociální inovace

Dne 2.11. byla vyhlášena výzva OPZ č. 24 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

IROP -výzva č. 11 a výzva č.12 Sociální podnikání

Od 29.10.2015 mohou i NNO jako oprávnění žadatelé  podávat své projektové žádosti v rámci výzvy č. 12 podporující sociální podnikání. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Tato výzva souvisí s výzvou č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Bližší informace

Výzva č. 12 . http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Soc....

Výzva OPZ č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Upozorňujeme vyhlášení výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 23, jejímž specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Bližší info na http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz

Ukončení výzvy 30.11.2015

Výzva OPZ č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Dne 1.11.2015 bude vyhlášena výzva č. 37 Operačního programu Zaměstnanost Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Bližší info: http://www.esfcr.cz/vyzva-037-opz

Ukončení výzvy : 31.12.2015

Dobrý tip - procesní audit

Společnost Impel, spol. s r. o. se na nás obrátila s nabidkou spolupráce týkající se výzvy OPZ č. 31 Budování kapacit a profesionalizace NNO. Součástí žádosti v této výzvě je i procesní audit. Společnost nabízí provedení procesního auditu neziskové organizace na základě modelu European Foundation for Quality Management Excellence (EFQM).

Bližší informace a kontakty najdete v příloze

Stránky

Subscribe to RSS - Granty
Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: