Granty

Výzva OPZ Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

  • Publikováno: 18. 8. 2015

Výzva 32 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Text výzvy a další informace na  http://www.esfcr.cz/vyzva-032-opz

Příjem žádostí : 1.9. - 30.10.2015

Štítky: 

Podpora rozvoje dětských skupin pro rok 2015

  • Publikováno: 14. 8. 2015

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační řízení pro oblast Podpory rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče pro předškolní děti pro rok 2015. Informace o zápisu poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině do evidence MPSV, znění právních úprav, formuláře a postup registrace najdete na  : http://www.mpsv.cz/cs/19908

Výše příspěvku : 50 000 - 200 000,-Kč, míra spolufinancování  : 40%

Příjem žádostí: 1.9.2015-18.9.2015

Štítky: 

Stránky