Komise JmK

Zastoupení neziskového sektoru v komisích JMK 2021–2024

Rozhodnutím Rady JMK ze dne 10. února 2021 byli jako stálí hosté v komisích Rady Jihomoravského kraje schváleni zástupci neziskového sektoru, kteří byli demokraticky zvoleni na XI. Regionální konferenci NNO JMK.

Z důvodu pandemie coronaviru se letošní XI. REKO uskutečnilo pouze volbou elektronickou.

Komise sociálně-zdravotní Ing. Jitka Bednářová Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.
Komise pro vzdělávání, výchovu a sport Ing. Ivo Brzobohatý Junák – český skaut, z. s.
Komise pro kulturu a památkovou péči Vladimír Michal KPU v ČR, z. s.
Komise pro cestovní ruch, meziregionální vztahy a marketing PhDr. Milada Pelajová Brněnská diecéze církve československé husitské
Komise ITI a e-government RNDr. Bohuslav Zmek ČTÚ – Velká rada oblasti Jižní Morava, p. s.
Komise regionálního rozvoje a rozvoje venkova Vlastimil Klouda SDH Oleksovice
Komise organizační a legislativní Gerta Mazalová SOS obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
Komise dopravní a územního plánování Bc. Michal Lepka Centrum podpory spolupráce, z. s.
Komise životního prostředí a zemědělství Ing. Vilém Jurek Rezekvítek, z. s.
Komise investiční a majetková Mgr. Jan Mandát Brno autem, z. s.

Komise Rady MB

Zastoupení neziskového sektoru v komisích Rady MMB

Dne 29. května 2019 byli rozhodnutím primátorky SMB JUDr. Markéty Vaňkové schváleni zástupci neziskového sektoru jako stálí hosté do komisí Rady města Brna.

  • Komise územního plánování a rozvoje: Jaromír Hron, ANNO JMK
  • Komise zdravotní a prorodinné politiky: Mgr. Milena Sedláčková, DiS. STP v ČR, z. s., městská organizace Brno

Se svými podněty pro jednotlivé komise nás prosím kontaktujte na komise@annojmk.cz