Komise JmK

Zastoupení neziskového sektoru v komisích JMK 2016–2020

Rozhodnutím Rady JMK byli jako stálí hosté v komisích Jihomoravského kraje schváleni zástupci neziskového sektoru, kteří byli demokraticky zvoleni na X. Regionální konferenci NNO JMK v březnu roku 2016. 

Se svými podněty pro jednotlivé komise nás prosím kontaktujte na komise@annojmk.cz

Komise sociálně-zdravotní Ing Jitka Bednářová Betanie - křesťanská pomoc, z. ú.
Komise pro meziregionální vztahy RNDr. Bronislava Milinková Český svaz žen, z.s.
Komise pro kulturu a památkovou péči Vladimír Michal Klub přátel umění ČR,z.s.
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Ing. Ivo Brzobohatý JRDM,z.s.
Komise organizační a legislativní Gerta Mazalová Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z. s.
Komise regionálního rozvoje Anna Čarková Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Komise finanční a majetková Bc.Michal Lepka Centrum Podpory Spolupráce o.s.
Komise dopravy a územního rozvoje Mgr. Jan Mandát Živé Brno o.s.
Komise životního prostředí Ing Vilém Jurek Rezekvítek,z.s.
Komise investiční Vlastimil Klouda SDH Oleksovice