Kontakt

Sekretariát Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3,  602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

Právní poradna

Mgr. Klára Trněná

email : poradna@annojmk.cz

Individuální dotazy – poradenství

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje,z.s.

Česká 31, Brno 602 00
IČO 67007317

Spisová značka: L 19608 vedená u Krajského soudu v Brně

Číslo účtu: 2600107759/2010

Korespondenční adresa : Kounicova 3,602 00 Brno