NNO a datové schránky

  • Publikováno: 16. 12. 2014

Musí mít NNO datovou schránku? 

Dne 1. 7. 2009 byl na základě zákona č. 300/2008 Sb. spuštěn Informační systém datových schránek. Prostřednictvím datové schránky mohou fyzické i právnické osoby zdarma posílat podání orgánům veřejné správy. Datovou schránku lze využívat i pro zasílání "doporučených" zásilek soukromým subjektům (dle ceníku je tento druh zpráv sice zpoplatněn, ale nižší částkou než klasické doporučené psaní). Hlavní výhodou datových schránek je v podstatě neomezený přístup k doručovacím službám a možnost účinně prokázat obsah zásilky (zprávy i "doručenky" se ukládají a lze si je archivovat).

Některé osoby mají datové schránky zřízeny ze zákona a jsou povinny je mít aktivní (např. advokáti, notáři, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), ostatní fyzické i právnické osoby o jejich zřízení mohou zdarma požádat.

I neziskové organizace tedy mohou mít datovou schránku a tu aktivně využívat. Orgány státní správy je v takovém případě smí obesílat pouze prostřednictvím zpráv do datové schránky. Pro NNO je to však právo, nikoliv povinnost, datovou schránku mít nemusí.

Pokud však některá organizace datovou schránku používá, měla by zpozornět. Všichni držitelé datových schránek mají totiž od letošního roku nově zřízenou také tzv. "daňovou" schránku, které jsou přístupné cca od dubna 2014. Tito držitelé mají nově povinnost právě prostřednictvím této daňové informační schránky komunikovat s příslušným správcem daně. Tuto povinnost pak pochopitelně mají i NNO, které datovou schránku již mají nebo si ji nechají zaktivovat v budoucnu. Pro NNO, které datovou schránku nemají, ale tato výše uvedená povinnost neplatí.

Podrobnější informace o datových schránkách naleznete na oficiálních webových stránkách: www.datoveschranky.info

O daňových informačních schránkách se dočtete v oficiálním letáku ZDE