O nás

Naše cíle

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje,z.s. vznikla jako zájmové sdružení právnických osob v březnu 1998 jako Brněnská asociace NNO. V roce 2008 rozšířila svoji působnost na celý kraj a změnila název na Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. V roce 2016 změnila Asociace svoji právní formu a stala se spolkem právnických osob, sdružuje 100 členských organizací.

Účelem Asociace je zejména:

  1. napomáhat rozvoji občanské společnosti,

  2. společný postup při jednání s orgány veřejné správy, legislativními orgány a zástupci politických stran,

  3. koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní i informační,

  4. prohlubovat vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinovat jejich aktivity,

  5. provozovat informační, poradenský a vzdělávací servis pro nestátní neziskové organizace,

  6. společná prezentace neziskového sektoru.

 

Stanovy