Právní formy NNO

Spolky: NOZ - co teď?!

  • Publikováno: 27. 5. 2014

Nový občanský zákoník (NOZ) přichází s řadou změn, které se dříve či později dotknou chodu každé organizace. Klade na již existující subjekty řadu požadavků, na splnění povinností nám však naštěstí dává potřebný čas. Minimálně to platí v případě občanských sdružení, která se od 1. ledna 2014 považují za spolky ve smyslu nového občanského zákoníku. Co by tedy teď měly jako spolky udělat?

Církevní právnické osoby

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí. Jedná se vlastně o speciální zákon k zákonu 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dřívější podmínka 10 tis. zletilých osob hlásících se k církvi byla opuštěna jako příliš omezující a zaregistrovat lze nyní církev, u níž se doloží 300 podpisů osob hlásících se k církvi.

Nadace

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Nadace představují účelová sdružení majetku (patří mezi tzv. fundace). Zakládají se tedy za určitým účelem, který může být jak „obecně prospěšný“ (ochrana duchovních hodnot, lidských práv, kulturních památek atd.), tak také „dobročinný“ (např. podpora konkrétní skupiny potřebných osob).

Nadace jsou v současné době upraveny v novém občanském zákoníku (NOZ). Dříve byla jejich právní úprava obsažena v zák. č. 227/1997 sb., o nadací ch a nadačních fondech. Nová právní úprava nadací je oproti té minulé o něco volnější a posiluje práva zakladatele.

Obecně prospěšná společnost

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou upraveny zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

POZOR! Zákon o obecně prospěšných společnostech byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen! Nové OPS tedy již nemohou být zakládány. OPS, které byly založeny do 31. 12. 2013 se však i nadále řídí tímto zrušeným zákonem.

Stránky