Praktické otázky

Ochrana osobních údajů v NNO

  • Publikováno: 27. 5. 2014

V rámci činnosti každé neziskové organizace (NNO) je dřívě či později nutné řešit otázku nakládání s osobními údaji fyzických osob, které organizace nějakým zůsobem získala. Může se jednat například o osobní údaje členů spolku, zaměstnanců organizace nebo příjemců služeb, které nezisková organizace poskytuje veřejnosti.