Přihláška

Chcete-li se přihlásit do Asociace nestátních neziskových organizací JMK, z.s. pošlete nám prosím vyplněnou přihlášku s podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace.