Regionální centrum na podporu integrace cizinců

V úterý 3. listopadu 2009 se v prostorách administrativního a školicího centra krajského úřadu v brněnské ulici Cejl uskutečnila prezentace s názvem Den cizinců v Jihomoravském kraji.

Prezentaci uspořádalo
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců.
Cílem projektu je usnadnění procesu integrace cizinců v regionu. Centrum je zastřešující organizaci celoregionální poradní platformy klíčových aktérů integrace (státních a samosprávných úřadů, sociálních, zdravotnických a vzdělávacích institucí, policie, NNO, zaměstnavatelů apod.). ANNO JMK se v roce 2010 na projektu integrace cizinců též podílí.
Regionální centrum na podporu integrace cizinců - podrobněji