Veřejné rejstříky

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

  • Publikováno: 16. 12. 2015

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. spolkový rejstříknadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. S účinností od 1. 1. 2014 se tak do těchto rejstříků zapisuje většina právních forem typických pro NNO.

Stránky