Výbor

Výbor ANNO JMk na období 2020–2023:

 • Jaromír Hron
 • Gerta Mazalová
 • RNDr. Bronislava Milinková
 • Ing. Miloslav Hlaváček
 • Mgr. Milena Sedláčková, DiS.
 • PhDr. Milada Pelajová
 • RNDr. Bohuslav Zmek
 • Bc. Michal Lepka
 • Ing. Jitka Bednářová
 • Ing. Ivo Brzobohatý
 • Ing. Tereza Žižková