Zprávy 2016

Viditelná neziskovka

30. 5. 2017 to 31. 5. 2017

Srdečně Vás zveme na seminář Viditelná neziskovka, kde se od přednášejícího, Bc. Jiřího Filipa dozvíte, jak zviditelnit svoji neziskovku formou webu, facebooku a jak o sobě dát vědět.

Termín konání: 30. 5. 2017
Místo konání: klubovna YMCA, Kounicova 3, 602 00 Brno od 16:00 hod.
Prosíme o potvrzení vaší účasti co nejdříve na info@annojmk či na tel.: 541 215 533, počet míst je omezen.

Více informací a program semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Štítky: 

Zjištování projektových záměrů pro výzvy OP Zaměstnanost

  • Publikováno: 20. 12. 2016

Řídící orgán OP Zaměstnanost při přípravě výzev zjišťuje, zda nějaké aktivity či témata v popisech připravovaných výzev chybí (např. oprávnění žadatelé, cílová skupina). Z tohoto důvodu je pro ŘO důležitá znalost projektů, které jsou v území připravovány konkrétními subjekty. Jedná se zejména o investiční prioritu 1.2 Rovnost žen a mužů, přičemž důraz je kladen na zjištění, zda jsou plánovány projekty na zajištění předškolní péče o děti (tj. zjištění poptávky pro podporu individuální péče či institucionální péče typu mikrojesle, či dětské skupiny), v oblasti podpory podnikání žen, popř. další projekty podporující rovné příležitosti žen a mužů a podpory začlenění znevýhodněných skupin (zejména žen) na trhu práce. Pokud tedy chystáte nějaký projekt, vyplňte, prosím, kartu projektového záměru v příloze a zašlete do 30.12. na info@annojmk.cz a na janeckova.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

Štítky: 

Osobnost NNO 2016

  • Publikováno: 12. 12. 2016

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky ve čtvrtek 8. prosince 2016  v Praze na Staroměstské radnici vyhlásila vítěze pilotního ročníku ankety Osobnost NNO 2016.         Ze zaslaných nominací z jednotlivých krajů České republiky bylo vybráno 10 finalistů. Mezi nimi se umístil i kandidát za ANNO JMK pan ing. Luděk Leder, dlouholetý člen výkonného výboru ANNO JMK. Celý svůj život je i aktivním členem Klubu českých turistů a působil též jako zástupce NNO v komisích Rady Jihomoravského kraje.

Štítky: 

Novoroční výstup na Babí lom

  • Publikováno: 12. 12. 2016

Klub českých turistů Jihomoravská oblast, KČT Klub turistů a lyžařů Brno a TOM Horolezčata pořádají pod záštitou starosty obce Lelekovice  a srdečně zvou na 46. ročník veřejně přístupné akce:  

Novoroční výstup na Babí lom.

Termín konání:  neděle 1. ledna 2017 od 10,30 do 14,00 hodin.

Více informací naleznete v pozvánce.

 

 

Štítky: 

Stránky