Zprávy 2018

Výzvy OPZ MAS Vyškovsko, z.s.

  • Publikováno: 13. 2. 2018

Upozorňujeme na výzvy OPZ MAS Vyškovsko,z.s., kde jsou  oprávněnými žadateli i NNO.  Jde o tyto výzvy:

1. Výzva  Sociální služby. Bližší info zde

2. Výzva Komunitní sociální práce a komunitní centra. Bližší info zde.

3. Výzva Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování . Bližší info zde

Štítky: 

Seminář pro žadatele Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce ČR- Rakousko

  • Publikováno: 7. 2. 2018

Dovolujeme si vás upozornit na seminář pro žadatele programu  Fondu malých projektů ČR - Rakousko,  který se uskuteční dne 15.2.2018 od 9:30 v sídle Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy,  Královopolská 139, Brno. Bližší info v přiložené pozvánce.

Štítky: 

Seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace

  • Publikováno: 25. 1. 2018

Srdečně Vás zveme na další seminář o Daňovém přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace, který se bude konat v Brně.
Během semináře si budete moci elektronicky vyplnit konkrétní daňové přiznání. Vezměte si tedy s sebou vlastní notebooky a veškeré podkladové materiály.

Termín: 20. 2. 2018 od 15:30 do 18:00 hod
Místo: klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, suterén

Přihlašujte se na: info@annojmk.cz nebo na tel.: 541 215 533.

 

Štítky: 

Seminář Začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce

  • Publikováno: 24. 1. 2018

Dovolujeme si vás upozornit na seminář věnovaný začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce. Seminář pořádá Komora sociálních podniků dne 29.1.2018 od 9:30 na Jarní 50 v Brně. Bližší info v příloze.

Štítky: 

Stránky