Zprávy 2022

PF 2023

Přejeme Vám pokojné prožití vánočních svátků a v roce 2023 hodně zdraví a sil a samé dobré zprávy z neziskového sektoru.

Jaromír Hron, předseda VV ANNO JMK

Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2022

V anketě  Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2022, kterou vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s., zvítězila paní Milada Temcsáková, která pracuje jako pěstounka na přechodnou dobu. Vychovala tři vlastní děti, nyní má v přechodné péči už osmé dítě.

Děti přicházejí k přechodným pěstounům zpravidla jako novorozeňata a měly by zústat maximálně jeden rok, není však vyjímlou, že trvá děle, než jsou umístěny do stálé rodiny, ať už pěstounské nebo adoptivní.
Paní Temcsákové děkujeme za její obětavou práci a ze srdce blahopřejeme.

S druhým nejvyšším počtem hlasů se umístil pan Ing. Ludvík Zimola, který je již 30 let předsedou spolku Cykloklub Komín. Cílem činnosti cykloklubu je propagace aktivního sportování, proto organizace nabízí rekreační a sportovní vyžití členů, ale i přátel a rodinných příslušníků. Pan Zimola přivedl ke sportu mládež a výkonné i rekreační sportovce. Pod jeho vedením vyráží téměř týden co týden rodiny, lidé nejrůznějšího věku, včetně dětí a seniorů do přírody.

Jako třetí v pořadí byla oceněna paní Ludmila Ryšavá, která je členkou Předsednictva župy a členkou kontrolní komise TJ Sokol Ořechov. Podílela se na znovuobnovení Sokola, od prvopočátku až do roku 2010 byla náčelnicí Sokolské župy Jana Máchala. Od roku 1998 do roku 2007 byla členkou Náčelnictva ČOS, doposud je aktivní členkou sboru žen a seniorek ČOS.
V současné době se aktivně podílí na sportovní činnosti nejen na úrovni župy, ale i v jednotě Ořechov.

Všem oceněným blahopřejeme!

Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2022 6. 12. 2022 v 17:00 hod

Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2022 se uskuteční dne 6. prosince 2022 v 17:00 hod v primátorském salonku Staré radnice v Brně.
Anketu svojí záštitou podpořili primátorka statutárního města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková a starosta městské části Brno-střed pan Ing. arch. Vojtěch Mencl.

 

Osobnost nestátních neziskových organizací ČR 2022

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlásíila Osobnost neziskového sektoru v Sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Slavnostního setkání se zúčastnili přední finalisté letošního ročníku soutěže. Zástupci ANNO ČR, hodnotitelské komise a Parlamentu ČR pak vyhlásili první tři umístěné finalisty.
Zvítězila výkonná ředitelka spolku Parent Project Jitka Reineltová, která pečuje o pacienty s nervosvalovým onemocněním. Dalšími v pořadí byli specialistka spinální problematiky Lenka Honzátková z Centra Paraple a filantrop Vojtěch Sedláček.

Smyslem ankety je ocenění významných osobností, které svou prací dlouhodobě přispívají k tvorbě silné občanské společnosti a v uplynulém roce se obětovaly pro své blízké nad rámec pracovních povinností.

Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Stránky

Subscribe to RSS - Zprávy 2022
Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: